Lokacija koja se ne ponavlja, investicija kakva se ne propušta

Gradjevinska dozvola

Tok radova

Tok gradnje 2016-201725.10.201717.07.2017

31.05.201715.02.201717.11.2016 Betonaža ploče

13.09.2016LAMELA 1

8. - povučena etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 40 71.72 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 39 187.37 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 38 128.59 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 37 201.16 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

7.etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 136 49.29 m2   REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 135 54.03 m2   REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 134 82.80 m2   REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 133 103.87 m2   REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 132A 63.97 m2   REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 132 93.76 m2   REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 131 129.64 m2   REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

6. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 36 49.29 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 35 54.14 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 34 82.72 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 33 103.94 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 32A 64.04 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 32 93.78 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 31 129.76 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

5. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 30 49.29 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 29 54.14 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 28 82.72 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 27 103.94 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 26A 64.04 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 26 93.78 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 25 129.76 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

4. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 24 49.29 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 23 54.14 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 22 82.72 m2   Na tržištu TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 21 103.94 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 20A 64.04 m2   Na tržištu TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 20 93.76 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 19 129.76 m2   Na tržištu TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

3. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 18 49.29 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 17 54.14 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 16 82.72 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 15 103.94 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 14A 64.04 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 14 93.78 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 13 129.76 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

2. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 9 49.29 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE 
Stan 12 54.14 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 11 82.72 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 10 103.94 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 8A 64.04 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 8 93.78 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 7 129.76 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

1. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 6 49.29 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 5 54.14 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 4 82.72 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 3 103.94 m2   Na tržištu TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 2A 64.04 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 2 93.78 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 1 129.76 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

LAMELA 2

8. - povučena etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 34 114.29 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 33 170.17 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 32 81.76 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 31 62.41 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

7. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 130B 85.25 m2   REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 130A 52.73 m2   REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 130 71.41 m2   REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 129 72.08 m2   REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 128 48.54 m2   REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 127 61.93 m2   REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 126 62.57 m2   REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

6. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 30B 85.29 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 30A 52.52 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 30 71.27 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 29 72.08 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 28 48.42 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 27 62.03 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 26 62.71 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

5. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 25B 85.29 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 25A 52.52 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 25 71.27 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 24 72.08 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 23 48.42 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 22 62.03 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 21 62.71 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

4. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 20B 85.29 m2   Na tržištu TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 20A 52.52 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 20 71.27 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 19 72.08 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 18 48.42 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 17 62.03 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 16 62.71 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

3. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 15B 85.29 m2   Na tržištu TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 15A 52.52 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 15 71.27 m2   Na tržištu TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 14 72.08 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 13 48.42 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 12 62.00 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 11 62.71 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

2. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 10B 85.29 m2   Na tržištu TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 10A 52.52 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 10 71.27 m2   Na tržištu TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 9 72.08 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 8 48.42 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 7 62.03 m2   Na tržištu TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 6 62.71 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

1. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 5B 85.29 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 5A 52.52 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 5 71.27 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 4 72.08 m2   Na tržištu TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 3 48.42 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 2 62.03 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 1 62.71 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

LAMELA 3

8. - povučena etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 45 199.15 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 44 219.23 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 43 63.38 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

7. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 142 91.10 m2   REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 141 41.07 m2   REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 140 40.71 m2   REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 139 102.14 m2   REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 138 63.68 m2   REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 137 63.66 m2   REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 136 91.31 m2   REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

6. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 42 91.12 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 41 41.06 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 40 40.64 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 39 102.16 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 38 63.52 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 37 63.66 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 36 91.32 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

5. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 35 91.12 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 34 41.06 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 33 40.64 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 32 102.16 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 31 63.60 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 30 63.66 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 29 91.32 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

4. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 28 91.12 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 27 41.06 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 26 40.64 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 25 102.16 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 24 63.60 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 23 63.66 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 22 91.32 m2  PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

3. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 21 91.12 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 20 41.06 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 19 40.64 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 18 102.16 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 17 63.60 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 16 63.66 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 15 91.32 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

2. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 14 91.12 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 13 41.06 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 12 40.64 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 11 102.16 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 10 63.60 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 9 63.66 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 8 91.32 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

1. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 7 91.12 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 6 41.06 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 5 40.64 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 4 102.16 m2   Na tržištu TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 3 63.60 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 2 63.66 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 1 91.32 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

Poslovni dio

1.sprat poslovnog prostora

Oznaka Površina Status Tlocrt
1 394.52 m2   Na tržištu TLOCRT TLOCRT ETAŽE
2 93.85 m2   Na tržištu TLOCRT TLOCRT ETAŽE
3 66.70 m2   Na tržištu TLOCRT TLOCRT ETAŽE
4 97.80 m2   Na tržištu TLOCRT TLOCRT ETAŽE
5 161.75 m2   Na tržištu TLOCRT TLOCRT ETAŽE
6 78.90 m2   Na tržištu TLOCRT TLOCRT ETAŽE
7 42.60 m2   Na tržištu TLOCRT TLOCRT ETAŽE
8 43.30 m2   Na tržištu TLOCRT TLOCRT ETAŽE
9 44.00 m2   Na tržištu TLOCRT TLOCRT ETAŽE
10 72.60 m2   Na tržištu TLOCRT TLOCRT ETAŽE
11 67.93 m2   Na tržištu TLOCRT TLOCRT ETAŽE
12 68.14 m2   Na tržištu TLOCRT TLOCRT ETAŽE
13 96.60 m2   Na tržištu TLOCRT TLOCRT ETAŽE
14 69.43 m2   Na tržištu TLOCRT TLOCRT ETAŽE
15 67.27 m2   Na tržištu TLOCRT TLOCRT ETAŽE
16 68.83 m2   Na tržištu TLOCRT TLOCRT ETAŽE
17 65.88 m2   Na tržištu TLOCRT TLOCRT ETAŽE
18 66.15 m2   Na tržištu TLOCRT TLOCRT ETAŽE
19 61.28 m2   Na tržištu TLOCRT TLOCRT ETAŽE

Prizemlje

PRODANO

Garažna mjesta i ostave

-1. etaža

-2. etaža