Lokacija koja se ne ponavlja, investicija kakva se ne propuštaOBAVJEšTENJE!

Obavještavamo sve kupce naših stanova i poslovnih prostora da mogu izabrati KERAMIKU i SANITARIJE u

salonu ORFEJ sa kojim smo dogovorili saradnju !

Adresa:
Ivana Gorana Kovačića bb
Banja Luka 78000 Bosna i Hercegovina

El. pošta: info@orfejbl.com
Telefon: +387 51 347 690
Faks: +387 51 300 055

Radno vrijeme:
Pon – Pet. 08:00 h – 20:00 h
Sub. 08:00 h – 18:00 h

NAPOMENA : U slučaju da kupac ne izabere željenu keramiku i sanitarije bićemo u prilici da postavimo keramiku i sanitarije po našem izboru tj. po projektu.


Gradjevinska dozvola

Trenutni radovi

ARHIVA RADOVA

25.10.201717.07.2017

31.05.201715.02.201717.11.2016 Betona�a plo?e

13.09.2016


LAMELA 1

8. - povučena etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 40 73.35 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 39 187.37 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 38 128.59 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 37 201.16 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

7.etaža

Oznaka stana Povr�ina Status Tlocrt
Stan 136 49.29 m2 REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETA�E
Stan 135 54.03 m2 REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETA�E
Stan 134 82.80 m2 REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETA�E
Stan 133 103.87 m2 REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETA�E
Stan 132A 63.97 m2 REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETA�E
Stan 132 93.76 m2 REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETA�E
Stan 131 129.64 m2 REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETA�E

6. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 36 49.29 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 35 54.14 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 34 82.72 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 33 103.94 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 32A 64.04 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 32 93.78 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 31 129.76 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

5. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 30 49.29 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 29 54.14 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 28 82.72 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 27 103.94 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 26A 64.04 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 26 93.78 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 25 129.76 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

4. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 24 49.29 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT
Stan 23 54.14 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 22 82.72 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 21 103.94 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 20A 64.04 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 20 93.76 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 19 129.76 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

3. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 18 49.29 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 17 54.14 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 16 82.72 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 15 103.94 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 14A 64.04 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 14 93.78 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 13 129.76 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

2. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 9 49.29 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 12 54.14 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 11 82.72 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 10 103.94 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 8A 64.04 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 8 93.78 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 7 129.76 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

1.etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 6 49.29 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 5 54.14 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 4 82.72 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 3 103.94 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 2A 64.04 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 2 93.78 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 1 129.76 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE


LAMELA 2


8. - povučena etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 34 114.29 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 33 170.17 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 32 81.76 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 31 62.41 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

7. etaža

Oznaka stana Povr�ina Status Tlocrt
Stan 130B 85.25 m2 REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETA�E
Stan 130A 52.73 m2 REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETA�E
Stan 130 71.41 m2 REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETA�E
Stan 129 72.08 m2 REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETA�E
Stan 128 48.54 m2 REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETA�E
Stan 127 61.93 m2 REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETA�E
Stan 126 62.57 m2 REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETA�E

6. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 30B 85.29 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 30A 52.52 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 30 71.27 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 29 72.08 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 28 48.42 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 27 62.03 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 26 62.71 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

5. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 25B 85.29 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 25A 52.52 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 25 71.27 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 24 72.08 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 23 48.42 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 22 62.03 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 21 62.71 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

4. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 20B 85.29 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 20A 52.52 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 20 71.27 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 19 72.08 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 18 48.42 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 17 62.03 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 16 62.71 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

3. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 15B 85.29 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 15A 52.52 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 15 71.27 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 14 72.08 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 13 48.42 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 12 62.00 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 11 62.71 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

2. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 10B 85.29 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 10A 52.52 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 10 71.27 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 9 72.08 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 8 48.42 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 7 62.03 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 6 62.71 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

1. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 5B 85.29 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 5A 52.52 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 5 71.27 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 4 72.08 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 3 48.42 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 2 62.03 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 1 62.71 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE


LAMELA 3


8. - povučena etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 45 199.15 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 44 220.24 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 43 63.38 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

7. etaža

Oznaka stana Povr�ina Status Tlocrt
Stan 142 91.10 m2 REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETA�E
Stan 141 41.07 m2 REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETA�E
Stan 140 40.71 m2 REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETA�E
Stan 139 102.14 m2 REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETA�E
Stan 138 63.68 m2 REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETA�E
Stan 137 63.66 m2 REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETA�E
Stan 136 91.31 m2 REZERVISAN TLOCRT STANA TLOCRT ETA�E

6.etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 42 91.12 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 41 41.06 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 40 40.64 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 39 102.16 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 38 63.52 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 37 63.66 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 36 91.32 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

5. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 35 91.12 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 34 41.06 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 33 40.64 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 32 102.16 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 31 63.60 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 30 63.66 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 29 91.32 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

4. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 28 91.12 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 27 41.06 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 26 40.64 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 25 102.16 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 24 63.60 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 23 63.66 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 22 91.32 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

3.etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 21 91.12 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 20 41.06 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 19 40.64 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 18 102.16 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 17 63.60 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 16 63.66 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 15 91.32 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

2. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 14 91.12 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE/span>
Stan 13 41.06 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 12 40.64 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 11 102.16 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 10 63.60 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 9 63.66 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 8 91.32 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

1. etaža

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 7 91.12 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 6 41.06 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 5 40.64 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 4 102.16 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 3 63.60 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 2 63.66 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Stan 1 91.32 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

Poslovni dio

Galerijski dio

Oznaka Povr�ina Status Tlocrt
1 394.52 m2 Na tr�i�tu TLOCRT TLOCRT ETA�E
2 93.85 m2 Na tr�i�tu TLOCRT TLOCRT ETA�E
3 66.70 m2 Na tr�i�tu TLOCRT TLOCRT ETA�E
4 97.80 m2 Na tr�i�tu TLOCRT TLOCRT ETA�E
5 161.75 m2 Na tr�i�tu TLOCRT TLOCRT ETA�E
6 78.90 m2 Na tr�i�tu TLOCRT TLOCRT ETA�E
7 42.60 m2 Na tr�i�tu TLOCRT TLOCRT ETA�E
8 43.30 m2 Na tr�i�tu TLOCRT TLOCRT ETA�E
9 44.00 m2 Na tr�i�tu TLOCRT TLOCRT ETA�E
10 72.60 m2 Na tr�i�tu TLOCRT TLOCRT ETA�E
11 67.93 m2 Na tr�i�tu TLOCRT TLOCRT ETA�E
12 68.14 m2 Na tr�i�tu TLOCRT TLOCRT ETA�E
13 96.60 m2 Na tr�i�tu TLOCRT TLOCRT ETA�E
14 69.43 m2 Na tr�i�tu TLOCRT TLOCRT ETA�E
15 67.27 m2 Na tr�i�tu TLOCRT TLOCRT ETA�E
16 68.83 m2 Na tr�i�tu TLOCRT TLOCRT ETA�E
17 65.88 m2 Na tr�i�tu TLOCRT TLOCRT ETA�E
18 66.15 m2 Na tr�i�tu TLOCRT TLOCRT ETA�E
19 61.28 m2 Na tr�i�tu TLOCRT TLOCRT ETA�E

Prizemlje

PRODANO

Garažna mjesta i ostave

-1. etaža

-2. etaža