Poslovni objekat, ugao ulica dr. Mladena Stojanovića i Trive Amelice – Malta

Osnove etaža


1. etaža

2. etaža
PresjeciRegulacioni plan
Lokacija

Tok radova

10.03.2017

04.10.2016