JEVREJSKA ULICA, CENTAR GRADA (IZMEDJU HOTELA VIDOVI? I SBERBANK-E