U izgradnji novi SPO - ulica Duška Koščice

Početak gradnje – proljeće 2018.

DOSTUPAN JOŠ SAMO JEDAN STAN – 70.06 m2!
Cijena parking mjesta po kvadratu – 1.170 KM sa uračunatim PDV-om

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Galerija

Lokacija

Sprat Oznaka stana Površina Status Tlocrt
1 Stan 1 54.10 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
1 Stan 2 67.14 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
1 Stan 3 44.04 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
1 Stan 4 62.00 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
1 Stan 5 70.06 m2    PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
2 Stan 6 54.10 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
2 Stan 7 67.14 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
2 Stan 8 44.04 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
2 Stan 9 62.00 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
2 Stan 10 70.06 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
3 Stan 11 54.10 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
3 Stan 12 67.14 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
3 Stan 13 44.04 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
3 Stan 14 62.00 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
3 Stan 15 70.06 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
4 Stan 16 54.10 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
4 Stan 17 67.14 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
4 Stan 18 44.04 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
4 Stan 19 62.00 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
4 Stan 20 70.06 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Sprat Oznaka stana Površina Status Tlocrt
1 Stan 1 40.02 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
1 Stan 2 40.33 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
1 Stan 3 44.41 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
1 Stan 4 40.33 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
1 Stan 5 42.18 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
1 Stan 6 65.70 m2 PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
1 Stan 7 40.84 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
1 Stan 8 36.38 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
2 Stan 9 40.02 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
2 Stan 10 40.33 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
2 Stan 11 44.41 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
2 Stan 12 40.33 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
2 Stan 13 42.18 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
2 Stan 14 65.70 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
2 Stan 15 40.84 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
2 Stan 16 36.38 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
3 Stan 17 40.02 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
3 Stan 18 40.33 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
3 Stan 19 44.41 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
3 Stan 20 40.33 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
3 Stan 21 42.18 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
3 Stan 22 65.70 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
3 Stan 23 40.84 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
3 Stan 24 36.38 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
4 Stan 25 40.02 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
4 Stan 26 40.33 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
4 Stan 27 44.41 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
4 Stan 28 40.33 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
4 Stan 29 42.18 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
4 Stan 30 65.70 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
4 Stan 31 40.84 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
4 Stan 32 36.38 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
5 Stan 33 40.02 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
5 Stan 34 40.33 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
5 Stan 35 44.41 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
5 Stan 36 40.33 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
5 Stan 37 42.18 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
5 Stan 38 65.70 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
5 Stan 39 40.84 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
5 Stan 40 36.38 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
6 Stan 41 42.18 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
6 Stan 42 65.70 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
6 Stan 43 84.65 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
Sprat Oznaka stana Površina Status Tlocrt
1 Stan 1 36.39 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
1 Stan 2 41.09 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
1 Stan 3 66.15 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
1 Stan 4 60.36 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
1 Stan 5 68.37 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
1 Stan 6 86.02 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
2 Stan 7 36.39 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
2 Stan 8 41.09 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
2 Stan 9 66.15 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
2 Stan 10 42.11 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
2 Stan 11 86.68 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
2 Stan 12 86.02 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
3 Stan 13 36.39 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
3 Stan 14 41.09 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
3 Stan 15 66.15 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
3 Stan 16 60.36 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
3 Stan 17 68.37 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
3 Stan 18 86.16 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
4 Stan 19 36.39 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
4 Stan 20 41.09 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
4 Stan 21 66.15 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
4 Stan 22 42.11 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
4 Stan 23 86.82 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
4 Stan 24 86.16 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
5 Stan 25 36.39 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
5 Stan 26 41.09 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
5 Stan 27 66.15 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
5 Stan 28 42.11 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
5 Stan 29 86.82 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
5 Stan 30 86.16 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
6 Stan 31 36.39 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
6 Stan 32 41.09 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
6 Stan 33 66.15 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
6 Stan 34 60.36 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
6 Stan 35 68.37 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
6 Stan 36 86.16 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
7 Stan 37 110.56 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
7 Stan 38 86.82 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
7 Stan 39 86.16 m2   PRODAN TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE

Tok gradnje

10.01.2019.

06.11.2018.

Regulacioni plan

Tipske etaže