U pripremi novi SPO - ulica Duška Koščice

Početak gradnje – proljeće 2018.

Cijena stana po kvadratu – 2340 KM sa uračunatim PDV-om
Cijena parking mjesta po kvadratu – 1170 KM sa uračunatim PDV-om

Lokacija

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 1 54.34 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 2 67.39 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 3 43.92 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 4 62.14 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 5 70.13 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 6 54.34 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 7 67.39 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 8 43.92 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 9 62.14 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 10 70.13 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 11 54.34 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 12 67.39 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 13 43.92 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 14 62.14 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 15 70.13 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 16 54.34 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 17 67.39 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 18 43.92 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 19 62.14 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 20 70.13 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA

 

 

 

Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 1 40.45 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 2 39.85 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 3 44.30 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 4 40.50 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 5 42.10 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 6 65.15 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 7 40.90 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 8 37.00 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 9 40.45 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 10 39.85 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 11 44.30 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 12 40.50 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 13 42.10 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 14 65.15 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 15 40.90 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 16 37.00 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 17 40.45 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 18 39.85 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 19 44.30 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 20 40.50 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 21 42.10 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 22 65.15 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 23 40.90 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 24 37.00 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 25 40.45 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 26 39.85 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 27 44.30 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 28 40.50 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 29 42.10 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 30 65.15 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 31 40.90 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 32 36.30 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 33 40.45 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 34 39.85 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 35 44.30 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 36 40.50 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 37 42.10 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 38 65.15 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 39 40.90 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 40 36.30 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 41 42.10 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 42 65.15 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 43 84.80 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Oznaka stana Površina Status Tlocrt
Stan 1 36.30 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 2 40.90 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 3 65.15 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 4 42.10 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 5 86.15 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 6 85.80 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 7 36.30 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 8 40.90 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 9 65.15 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 10 42.10 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 11 86.15 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 12 85.80 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 13 36.30 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 14 40.90 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 15 65.15 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 16 42.10 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 17 86.15 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 18 85.80 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 19 36.30 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 20 40.90 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 21 65.15 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 22 42.10 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 23 86.15 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 24 85.80 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 25 36.30 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 26 40.90 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 27 65.15 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 28 42.10 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 29 86.15 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 30 85.80 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 31 36.30 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 32 40.90 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 33 65.15 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 34 60.55 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 35 68.40 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 36 85.80 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 37 36.30 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 38 63.05 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 39 86.15 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA
Stan 40 85.80 m2 NA TRŽIŠTU TLOCRT STANA

Regulacioni plan

Tipska etaža