U pripremi novi SPO - ulica Duška Koščice

Početak gradnje – proljeće 2018.

Cijena stana po kvadratu – 2340 KM sa uračunatim PDV-om
Cijena parking mjesta po kvadratu – 1170 KM sa uračunatim PDV-om

Lokacija

Oznaka stana Površina
Stan 1 44.14 m2
Stan 2 75.10 m2
Stan 3 45.16 m2
Stan 4 66.30 m2
Stan 5 65.58 m2
Stan 6 44.14 m2
Stan 7 75.10 m2
Stan 8 45.16 m2
Stan 9 66.30 m2
Stan 10 65.58 m2
Stan 11 44.14 m2
Stan 12 75.10 m2
Stan 13 45.16 m2
Stan 14 66.30 m2
Stan 15 65.58 m2
Stan 16 44.14 m2
Stan 17 75.10 m2
Stan 18 45.16 m2
Stan 19 66.30 m2
Stan 20 65.58 m2

 

Oznaka stana Površina
Stan 1 38.99 m2
Stan 2 42.46 m2
Stan 3 45.57 m2
Stan 4 40.02 m2
Stan 5 40.38 m2
Stan 6 63.16 m2
Stan 7 64.80 m2
Stan 8 38.99 m2
Stan 9 42.46 m2
Stan 10 45.57 m2
Stan 11 40.02 m2
Stan 12 40.38 m2
Stan 13 63.16 m2
Stan 14 64.80 m2
Stan 15 38.99 m2
Stan 16 42.46 m2
Stan 17 45.57 m2
Stan 18 40.02 m2
Stan 19 40.38 m2
Stan 20 63.16 m2
Stan 21 64.80 m2
Stan 22 38.99 m2
Stan 23 42.46 m2
Stan 24 45.57 m2
Stan 25 40.02 m2
Stan 26 40.38 m2
Stan 27 63.16 m2
Stan 28 64.80 m2
Stan 29 38.99 m2
Stan 30 42.46 m2
Stan 31 45.57 m2
Stan 32 40.02 m2
Stan 33 40.38 m2
Stan 34 63.16 m2
Stan 35 64.80 m2
Stan 36 40.38 m2
Stan 37 63.16 m2
Stan 38 64.80 m2
Oznaka stana Površina
Stan 1 65.00 m2
Stan 2 64.89 m2
Stan 3 61.94 m2
Stan 4 68.83 m2
Stan 5 87.85 m2
Stan 6 65.00 m2
Stan 7 64.89 m2
Stan 8 61.94 m2
Stan 9 68.83 m2
Stan 10 87.85 m2
Stan 11 65.00 m2
Stan 12 64.89 m2
Stan 13 61.94 m2
Stan 14 68.83 m2
Stan 15 87.85 m2
Stan 16 65.00 m2
Stan 17 64.89 m2
Stan 18 61.94 m2
Stan 19 68.83 m2
Stan 20 87.85 m2
Stan 21 65.00 m2
Stan 22 64.89 m2
Stan 23 61.94 m2
Stan 24 68.83 m2
Stan 25 87.85 m2
Stan 26 65.00 m2
Stan 27 64.89 m2
Stan 28 61.94 m2
Stan 29 68.83 m2
Stan 30 87.85 m2
Stan 31 61.94 m2
Stan 32 68.83 m2
Stan 33 87.85 m2

Regulacioni plan

Tipska etaža